Aktuální informace

Zpřístupnění výstupů projektu

Výstupy projektu byly zpracována do podoby uceleného souboru (v podobě DVD). Tento komplexní soubor je nyní také k dispozici se všemi výstupy na této adrese:

http://metodik.eu/dvd/

Závěrečná konference projektu Metodik

Srdečně Vás zveme na závěrečnou konferenci projektu Metodik, která proběhne v hotelu Výpřež (www.hotel-vyprez.cz) v Děčíně (mapa) dne 19. června 2014 od 13 do 17 h.

Máte-li zájem se konference zúčastnit, přihlašte se prosím do pátku 13. června 2014 prostřednicvím formuláře zde (http://kuc.cz/teqcj1).

Program konference:

 •     Uvítání
 •     Cíle projektu, realizátor, partner
 •     Realizované aktivity a výstupy (1. + 2. rok)
 •     Workshopy (cíl, obsah, dotazníky, grafy)
 •     Mobilní aplikace (tvorba, představení a ukázky, praktické vyzkoušení)
 •     Náslechové hodiny (cíl, grafy, obsah, ukázka)
 •     Občerstvení
 •     E-learningové kurzy (cíl, představení, zapůjčené tablety, akreditace MŠMT, grafy)
 •     Praktické semináře (cíl, představení, ukázky, grafy)
 •     Metodická setkání na školách + zapůjčení tabletů a příslušenství
 •     Závěrečné shrnutí
 •     Diskuze
 •     Občerstvení


Těšíme se na setnání s Vámi.


 

7. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce CHEMIE

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 9. 4. - 7. 5. 2014

    tutorka: Ing. Helena Dušičková

Úvodní setkání:

    datum: 9. dubna 2014

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Jestliže máte zájem se kurzu zúčastnit, tak se prosím přihlašte prostřednictvím formuláře zde (http://kuc.cz/t8a2w2)


Stručný program kurzu:

    Mobilní svět

    Mobilní aplikace

        Aplikace Chemie - periodická soustava prvků pro operační systém Android

        Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce chemie

    Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce chemie

        texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video

    Internet jako pomocník při výuce chemie

        Profesní organizace

        Diskuzní skupiny

        Internetové zdroje

            zajímavé weby pro oblast chemie

            metodická podpora

Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací pro chemii.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápis na seminář: Předmětové komise na ZŠ - struktura, organizace, fungování

INFORMACE K SEMINÁŘI:

    datum: 8. dubna 2014

    čas: od 13 do 17 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

    lektoři: Mgr. Pavlína Hublová, Mgr. Martin Lána

Jestliže máte zájem se semináře zúčastnit, tak se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře ZDE (http://kuc.cz/t6j9o6)

PROGRAM

V pořadí již 5. odborný seminář projektu Metodik se pokusí zmapovat a zhodnotit aktuální stav předmětových komisí (PK) na ZŠ. Nabídne určitou inspiraci jak pojmout PK na základě předložených modelů (organizace, struktura, hospitace, kontrola/pomoc...).
Seminář bude koncipován jako model 3 h + 1 h, kde v úvodních 3 hodinách budeme pracovat především na teoreticko-praktické rovině.
V poslední hodině si pak účastníci budou moci vyzkoušet věci z předchozích seminářů i více prakticky.

Definujeme si základní oblasti, které nám mohou pomoci s pojetím předmětových komisí a jejich prací:

    Proč a jak budovat tým?
    Vzdělávání (Jak, Kde a Proč?)
    Spolupráce a propojení.
    Jak najít společné cíle? Zpětná vazba.
    Jak uvolnit ředitelům ruce s jejich prací a časem?


Balíček shrnujících inspirací pro předmětové komise z předešlých seminářů:

    Google Apps v životě školy
    On-line aplikace do výuky
    Multimediální příprava snadno a rychle s využitím tabletu
    Myšlenkové mapy (Tablet)
    Rozšířená realita (Tablet)


(Aktualizováno)

Podpůrný web k semináři: https://sites.google.com/site/metodikpk/

Zápis na seminář: Vývoj metodiky vzdělávacího procesu na ZŠ v kontextu nových technologií

INFORMACE K SEMINÁŘI

    datum: 20. března 2014

    čas: od 13 do 17 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)


    lektoři: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., Mgr. Martin Lána

Jestliže máte zájem se semináře zúčastnit, tak se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře ZDE

 

PROGRAM

Technologie se stále více integrují do vzdělávacího procesu. Úkolem tohoto semináře bude prakticky představit některé směry a ukázat vám, jak je poté můžete ve své výuce využít i Vy. Během semináře si vyzkoušíte pracovat s tablety iPad i s OS Android, ale využijeme i klasické počítače.


    Myšlenkové mapy ve výuce (prakticky si vyzkoušíte jejich tvorbu, ukážeme si různé příklady jejich využití)

    Převrácená třída - Khan Academy, tvoříme výukové materiály s využitím tabletu (praktická tvorba materiálů s využitím aplikací pro tablety)

    Rozšířená realita a její využití ve výuce

    Hodnoťte a motivujte své žáky pomocí digitálních odznaků (ukážeme si jak na to, vytvoříte si vlastní odznaky)

    Využití tabletů iPad ve výuce (LMS Moodle a iPad, SMARTnotebook pro iPad)

    Interaktivní učebnice Nakladatelství Fraus (ukázka nové učebnice hudební výchovy)


Těsíme se na setkání s Vámi.

6. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce DĚJEPISU

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 11. 3. - 8. 4. 2014

    tutor: Mgr. Michal Hrbáček

 

Úvodní setkání:

    datum: 11. března 2014

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Registrace zde.

 

Stručný program kurzu:

    Mobilní svět

    Mobilní aplikace

        Aplikace Dějepis - časová osa pro operační systém Android

        Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce dějepisu

    Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce dějepisu

        texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video

    Internet jako pomocník při výuce dějepisu

        Profesní organizace

        Diskuzní skupiny

        Internetové zdroje

            zajímavé weby pro oblast dějepisu

            metodická podpora

Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací pro dějepis.


Těšíme se na setkání s Vámi.

5. E-learningový kurz - Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 5. 3. - 2. 4. 2014

    tutor: PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

Úvodní setkání:

    datum: 5. března 2014

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Stručný program kurzu:

Jaké jsou současné trendy využití informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání? Jak rozvíjet s pomocí e-learningu individualizovaný přístup k žákům a studentům? Jak připravovat vhodné materiály pro on-line vzdělávání? Jak žáky s pomocí technologií správně testovat? Na tyto a mnohé další otázky budeme hledat odpověď v kurzu "Didaktická struktura hodiny s využitím mobilních technologií, testování."

Budeme se věnovat základní terminologii a teoretickým východiskům e-learningu. Podrobně si představíme možnosti využití LMS Moodle, vysvětlíme si, jak probíhají webináře a jak se zapsat do MOOC. Budeme diskutovat trend gamifikace a aktuální možnosti multimédií. Pro inspiraci se podíváme na různé zajímavé stránky nadšených učitelů a pedagogických komunit.
V části věnované mobilním technologiím ve výuce se zaměříme na různé typy aplikací a jejich optimálnímu využití v jednotlivých fázích vyučovací hodiny. Pozornost bude věnována také testování žáků.

Jestliže máte zájem se kurzu zúčastnit, tak se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře zde (http://kuc.cz/qtneit).


Těšíme se na setkání s Vámi.

Zápis na seminář: NÁVAZNOST ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A ŠVP

Dne 11. února 2014 se uskuteční v pořadí již 3. praktický seminář "NÁVAZNOST ČINNOSTI PŘEDMĚTOVÉ KOMISE A ŠVP". Jeho tématem budou předmětová komise a ŠVP a nese podtitul "Inspirovat a motivovat k sebezdělávání".

Jestliže máte zájem se semináře zúčastnit, tak se prosím přihlaste prostřednictvím formuláře ZDE (http://goo.gl/LiJx1j).

 

INFORMACE K SEMINÁŘI

    datum: 11. února 2014

    čas: od 13 do 17 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

    lektorka: Mgr. Pavlína Hublová  
 

Cíl

Získat představu, jak a kde fungují předmětové komise a ukázat, že nemusí být uzavřeny jen v jedné škole (zemi). Kde mohu jako učitel/metodik nalézt inspiraci pro svůj rozvoj a výuku.


Obsah

Praktická cvičení a techniky (výuka, vedení, organizace, kontrola, plánování). Hodnocení, jak získávat zpětnou vazbu. Techniky do hodin.


Program (podrobný program semináře naleznete zde)

 •     Struktura, organizace a fungování PK na ZŠ - náplň, častost, možnosti, smysl
 •     Sebevzdělávání (Kde? Jak? Proč?)
 •     Jak učit dle ŠVP (znalosti, dovednosti, kompetence). Možnost jiných zdrojů, výběr témat předmětu.
 •     Máme málo času? Vyměňme neefektivní metody vzdělávání za efektivní! Burza metod/nápadů.
 •     Jak čelit novým změnám?


MGR. PAVLÍNA HUBLOVÁ - profil lektorky

    Vedoucí referátu Metodický portál RVP.CZ

    Lektorka činnostního učení a PEPOUŠ

    Člen GEG Učte s námi


(Aktualizováno)

Podpůrný web k semináři: https://sites.google.com/site/metodikpk/

4. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce ZEMĚPISU

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 10. 2. 2014 - 10. 3. 2014

    tutorka: Mgr. Kamila Kratochvílová


Úvodní setkání:

    datum: 10. února 2014

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Registrace zde.


Stručný program kurzu:

    Mobilní svět

    Mobilní aplikace

        Aplikace Zeměpis pro operační systém Android

        Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce zeměpisu

    Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce zeměpisu

        texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video

    Internet jako pomocník při výuce zeměpisu

        Profesní organizace

        Diskuzní skupiny

        Internetové zdroje

            zajímavé weby pro oblast zeměpisu

            metodická podpora


Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací pro zeměpis.


Těšíme se na setkání s Vámi.

3. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce MATEMATIKY

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 9. 1. 2014 - 6. 2. 2014

    tutorka: Mgr. Monika Kociánová


Úvodní setkání:

    datum: 9. ledna 2014

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Registrace zde.


Stručný program kurzu:

    Mobilní svět

    Mobilní aplikace

        Aplikace "Matemagica" pro operační systém Android

        Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce matematiky

    Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce matematiky

        texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video

    Internet jako pomocník při výuce matematiky

        Profesní organizace

        Diskuzní skupiny

        Internetové zdroje

            zajímavé weby pro oblast matematiky

            metodická podpora


Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací pro matematiku.


Těšíme se na setkání s Vámi.

1 | |

PoÚtStČtSoNe
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
Září 2021