Aktuální informace

Zápis na seminář Využití Google nástrojů na ZŠ

    datum: 27. listopadu 2013

    čas: od 13 do 17 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV - Máchovka, Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Obsah semináře:

Úvod, přivítání, administrativní náležitosti.
Co je GUG a co jsou GEGy.

Troška TEORIE:
Naše zkušenosti s Google aplikacemi a nástroji na ZŠ? Co učitelům nabízejí?

PRAKTICKÁ ČÁST:
- Google Disk
- Google "Office" (texty, tabulky, formuláře, prezentace, kresba a další aplikace)
- spolupráce, komunikace, sdílení...
- Zdroje dalších informací
- Diskuze
- Závěr, rozloučení


Účastníci budou v praktické části využívat zařízení s operačními systémy Windows, Linux a Android.

Závazná registrace (Přihlášení na seminář je možné do 25. listopadu 2013!)

Seminář se uskuteční pod patronací GEG Děčín.

Těšíme se na Vás.

2. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce ČESKÉHO JAZYKA

INFORMACE KE KURZU

    datum konání: 20. 11. 2013 - 7. 1. 2014
    tutorka: Mgr. Markéta Kopecká


Úvodní setkání:

    datum: 20. listopadu 2013

    čas: od 14 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Registrace zde.


Stručný program kurzu:

    Mobilní svět

    Mobilní aplikace

        Aplikace "Český jazyk" pro operační systém Android

        Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce českého jazyka

    Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce českého jazyka

        texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video

    Internet jako pomocník při výuce českého jazyka

        Profesní organizace

        Diskuzní skupiny

        Internetové zdroje

            zajímavé weby pro oblast českého jazyka

            metodická podpora


Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací pro český jazyk.


Těšíme se na setkání s Vámi.

Náslechová hodina - M

Dnes proběhla první náslechová hodina matematiky v 1. třídě. Pokud Vám tento termín utekl, můžete se zúčastnit druhé náslechové hodiny, která se uskuteční 7. 11. 2013.

Kliknutím na název předmětu se dostanete k elektronickému formuláři, zde si můžete zapsat se.

    Matematika

    termíny: 7. listopadu 2013
    začátek: 11 h
    konec: 14 h
    místo setkání: ZŠ Bezručova ulice (Bezručova 588/6, Děčín), viz mapa
    kontakt: radek.spata@machovka.cz; tel.: 608 97 84 97

    Průběh setkání

    V první (úvodní) části Vás seznámíme s tím, co Vás čeká, vyplníme potřebné dokumenty (prezenční listina, vyplacení cestovného*), apod. Vybavíme Vás materiály, které bude učitel využívat v náslechové hodině, a hodnotícím archem, do kterého budete zaznamenávat své postřehy z náslechové hodiny.
    V druhé části (náslechová hodina) se přesuneme do třídy, ve které proběhne náslechová hodina. V této části budete vyplňovat hodnotící arch.
    Ve třetí části (diskuze) zhodnotíme náslechovou hodinu.

* Pro vyplacení cestovného si prosím připravte cestovní doklad (vlak, autobus).

Praktický seminář - CLOUD COMPUTING

    datum: 24. října 2013

    čas: od 13 do 17 h

    místo: ZŠ a MŠ Děčín IV - Máchovka, Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)


Obsah semináře

 •     Úvod, přivítání, administrativní náležitosti.
 •     Teoretický úvod do cloud computingu (CC).
 •     Proč je CC zajímavý pro učitele, pro školu? Ulehčí nám učitelský život?
 •     Naše vlastní zkušenosti z CC.
 •     PRAKTICKÁ ČÁST - Cloudové aplikace/služby:
 •     zajímavé pro výuku (text, grafika, prezentace, video, ...)
 •     organizace, sdílení souborů/událostí, komunikace
 •     Zdroje dalších informací
 •     Diskuze
 •     Závěr, rozloučení


Účastníci budou v praktické části využívat zařízení s operačními systémy Windows, Linux a Android. Není nutné se s nimi dopředu seznamovat. Vše vyřeší cloud computing.

Závazná registrace (Přihlášení na seminář je možné do 18. října 2013!)

Seminář se uskuteční pod patronací GEG Děčín.

Těšíme se na Vás.

1. E-learningový kurz - Využití mobilních technologií ve výuce ANGLIČTINY

INFORMACE KE KURZU

 • datum konání: 22. 10.-19. 11. 2013 (4 týdny)

Úvodní setkání:

 • datum: 22. října 2013
 • čas: od 14 h
 • místo: ZŠ a MŠ Děčín IV (Máchovka), Máchovo nám. 688/11, Děčín (mapa)

Tutor: Mgr. Řešátková Linda


Stručný program kurzu:

 • Mobilní svět
 • Mobilní aplikace
  • Aplikace "Alien Pizza"
  • Příklady dostupných aplikací, které jsou využitelné k výuce anglického jazyka
 • Multimediální možnosti tabletu využitelné při výuce anglického jazyka
  • texty, prezentace, foto (využití fotoaparátu tabletu), video
 • Internet jako pomocník při výuce anglického jazyka
  • Profesní organizace
  • Diskuzní skupiny
  • Internetové zdroje
   • Weby pro oblast anglického jazyk
   • Metodická podpora
   • Zajímavé weby

Každému účastníkovi kurzu bude po dobu kurzu zapůjčen tablet s operačním systémem Android a nainstalovanou aplikací "Alien Pizza".

Závazná registrace (Přihlašování na kurz je možné do 17. října 2013!)


Těšíme se na setkání s Vámi.

Konference - 1. rok projektu Metodik

Dne 16. 10. 2013 se v prostorách Střední školy řemesel a služeb, Ruská 147, 405 02 Děčín IV uskutečnila konference k 1. roku projektu Metodik.

Konference se zúčastnili pozvaní zástupci z řad cílové skupiny ředitelé, zástupci a učitelé ZŠ. V příjemném prostředí proběhlo zmapování dosavadních aktivit projektu a zhodnocení jejich výstupů:

 • Workshopy na školách ÚK
 • Hodnocení výstupů z dotazníků
 • Tvorba mobilních aplikací pro předměty M, ČJ, Aj, Ze, Ch, Dj
 • Náslechové hodiny

Účastníci si mohli v přestávce otestovat dosud vytvořené verze mobilních aplikací a přímo si promluvit i s jejich tvůrci (metodiky ZŠ a MŠ Děčín IV) a zeptat se jich na to, co je zajímá.

Ve druhé části následovala prezentace obsahu a cílů aktivit, které se uskuteční ve 2. roce projektu:

 • Náslechové hodiny M
 • E-learningové kurzy
 • Praktické semináře

Během celé konference probíhala mezi účastníky diskuze nad tématy, které otevřela tato konference a jež cítí jako aktuální pedagogové a vedení ZŠ.

 

Přílohy:

Rozjíždíme 2. kolo náslechových hodin - Dj a Ch

V rámci projektu Metodik se spouští již 2. kolo náslechových hodin. Tentokrát pro předměty dějepis a chemie. Hodiny budou realizovány v měsíci září. Zájemci z řad pedagogů se mohou hlásit na jednotlivé předměty.

Na každý termín je možné vytvořit skupinu pouze ze 12 osob. Více informací a návod jak se přihlásit nalezenete ZDE.

Co nás čeká ve druhém roce projektu Metodik?

Ve školním roce 2013/2014 vstupujeme do druhého roku našeho projektu. V tomto roce se uskuteční další klíčové aktivity tohoto projektu:

 • Náslechové hodiny pro předměty Dějepis, Chemie a Matematika (září - listopad 2013).
 • 1. konference k dosavadní práci a výsledkům projektu (16. 10. 2013).
 • Pět odborných prezenčních vzdělávacích seminářů (říjen - listopad 2013, únor - duben 2013).
 • Sedm e-learningových kurzů pro učitele (říjen 2013 - květen 2014).
 • Závěrečná konference k výsledkům a výstupům projektu (18. 6. 2014).

Rozjíždíme náslechové hodiny - Aj, Čj, Ch, Z

V rámci projektu Metodik se spouští první kolo náslechových hodin pro předměty anglický jazyk, český jazyk, chemie a zeměpis. Hodiny budou realizovány v měsíci květnu. Zájemci z řad pedagogů se mohou hlásit na jednotlivé předměty.

Na každý termín je možné vytvořit skupinu pouze ze 12 osob. Více informací a návod jak se přihlásit nalezenete ZDE.

Učitelé tvoří vlastní aplikace pro tablety

V rámci projektu Metodik začala skupina 6 pedagogů od září 2012 za spolupráce realizačního týmu a univerzitního didaktika pracovat na tvorbě výukových aplikací pro tablety s OS Android.
Učitelé předmětů matematika, český jazyk, anglický jazyk, zeměpis, chemie a dějepis dostali možnost navrhnout si vlastní aplikaci, která jim bude pomáhat v jejich předmětu a výuce.
Tvorba aplikací se v současné době již chýlí k první betaverzi, a proto bychom rádi popsali naše dosavadní zkušenosti, které jsme získali.
V počáteční fázi jsme se rozhodli využít metody brainstormingu a tvorby myšlenkových map, které nám pomohly s tvorbou našich nápadů a jejich rozvíjením. Tým pedagogů byl v počáteční fázi seznámen s možným scénářem "Jak na to", kde byly využity zkušenosti jednoho z členů týmu s tvorbou takové aplikace pro testování.
Následně pedagogové rozvíjeli své nápady do zvolené základní podoby (někteří volili právě myšlenkovou mapu pro její zpracování).
V další fázi probíhala společná setkání, kde byly představovány a prezentovány nápady a vize. Zde postupně docházelo k určitému výběru hlavních nápadů a jejich případnému možnému propojení. V této fázi byl důležitým reflexním impulsem určitý pohled metodického didaktika a jeho doporučení k určité reflexi.
Postupně došlo k jasnému výběru a konkretizaci zvolené aplikace. V této části začala nejobsáhlejší práce dané skupiny - rozpracovat vlastní návrh a obsah aplikace. Učitelé začali tvořit vlastní nákresy a k nim postupně doplňovat obsah a specifikovat funkce a chování aplikace. Od této chvíle také začala užší spolupráce se skupinou programátorů a grafika, kteří do té doby měli možnost sledovat celý děj s určitým odstupem (pro práci týmu bylo využito sdílené prostředí dokumentů Googlu).
Učitelé postupně naplnili své návrhy a představy do vytvořeného sdíleného prostředí a začalo postupné specifikování aktuálních potřeb a upřesňování funkcí. Pro některé z aplikací vyvstala potřeba většího počtu obrazových materiálů, a proto bylo rozhodnuto o využití kreativity našich kolegyň, ale následně i dětí školy. Některé paní učitelky si tak namalovaly vlastní návrhy. Zároveň v hodinách VV a vlastní prací kreativních kreslířů školy začala vznikat rozmanitá obrazová díla, která doplnila profesionální práci grafika.
Propojit dva světy, ten upovídaný učitelský a ten do jisté míry tajemný programátorský, bylo poměrně zajímavé, očekávání byla různá, ale nakonec se vše podařilo sladit a vše se rozběhlo.
V současné době již učitel& eacute; zhlížejí částečně funkční vytvořené aplikace a naplňuje je zvláštní pocit, budou pracovat s nástrojem, který budou znát do nejemnějšího detailu.

fotografie L - lampion (Rozálie L.)

fotografie R - rytíř (Nikol P.)

fotografie Aplikace pro Aj

fotografie Aplikace pro Ch

fotografie Aplikace pro Z

fotografie Aplikace pro M

| |

PoÚtStČtSoNe
   01020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Červenec 2021